Português Slovenský český ภาษาไทย Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Türkçe
Galvanizační protikorozní sprej za studena – GALVA ZN + ULTRA BRILLANT – Ibiotec – Tec Industries

GALVANIZAČNÍ SPREJ ZA STUDENA

POKOVOVÁNÍ RETUŠE – KONEČNÁ ÚPRAVA

 

Výjimečná ochrana proti korozi na 5 let

 

Homogenita – přilnavost
Nepropustnost – mechanická odolnost

 

Použitelný od -50 °C do +550 °C

 

 

Galvanizace za studena nebo make-up?

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF

Technický ředitel

Literatura o galvanizačních přípravcích za studena je velmi četná. Každý z výrobců nebo prodejců předkládá své argumenty, které jsou velmi často komerční.

Z ekonomického hlediska je většina těchto sprejů balena se zkapalněným plynem propan-butanem. Kromě toho, že je tento plyn mimořádně hořlavý s bodem vzplanutí -58 °C a silně výbušný, je jeho obsah galvanizační účinné látky velmi nízký, v řádu 20 až 30 %. Z toho také plyne nízká pořizovací cena, ale také skutečnost, že je možné ošetřit jen malou plochu. Cena je tím pádem jen zdánlivá.

Výrobci se v tomto směru angažují jen velmi málo, ti serióznější udávají krycí schopnost od 1,2 m2 do 1,8 m2. Stačí před použitím sprej zvážit.

Hlavní funkcí galvanizačního přípravku za studena je chránit před korozí. Existuje normalizovaná metoda pro testování vlastností výrobku na ochranu proti korozi; tyto jsou popsány v normách ISO 9227 a ISO 4623-3.¤

Jen málo výrobců se zavazuje k účinkům svých produktů s tím, že mají zato, že uživatelé většinou potřebují galvanizační přípravky na provádění retuší; profesionálové tomu mimochodem říkají make-up. Žádný také nedokládá tyto výsledky žádnými zápisy z testů provedených certifikovanými laboratořemi.

 

Naše hodnoty nejsou stejné.

Nehořlavý hnací plyn 3 % (patentovaný postup balení),

aktivní výrobek 97 %, krycí schopnost 10 m2 na jeden sprej, čistá hmotnost 522 g,

odolnost v testu se solnou mlhou ISO 9227: 2808 h.

Odolnost při teplotě +550 °C.

Doba schnutí (nepřilepí se prach) po 4’30, manipulovatelný po 7’

Galva Zn+ je víc než jen zinkový nátěr, je to nesporně nejefektivnější výrobek na trhu, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ochrany proti korozi

 

VÝSLEDKY TESTU SE SOLNOU MLHOU RI 5 více než 2800 h

ZÁPIS Z ANALÝZY LABORATOŘÍ INTERTEK s certifikací COFRAC, ISO 17.025

Č. PVA-CHL-R14-0135D-A01 ze dne 28.07.2014

Tento odborný posudek vám může být zaslán na vyžádání

za použití kontaktního formuláře

 

galvanizační přípravek za studena 10 m2 ve spreji s mimořádnými protikorozními vlastnostmi. výsledky testů v solné mlze prokázané a ověřené. výjimečná mechanická odolnost nátěru. možnost manipulace po 4 minutách. možnost svařování. možnost nátěru, odolnost do +550 °C. galvanizační sprej ultra lesklý, galavanizační přípravek, galvanizační přípravek za studena, galvanizační sprej za studena, sprejová nádoba galvanizační přípravek, sprejová nádoba galvanizační přípravek za studena, zinkový galvanizační přípravek, zinkový nátěr, nátěr pro galvanizaci, galvanizace za studena, ochrana proti korozi, protikorozní, galvanizační přípravek bohatý na zinek, nátěr galva, sprej na pozinkování, protikorozní galvanizační přípravek. Výrobci galvanizačních sprejů. Výrobci sprejů na galvanizaci za studena. Dodavatelé galvanizačních přípravků za studena. Dodavatelé galvanizace za studena. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Sprej na galvanizaci za studena. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí galvanizační přípravek za studena 10 m2 ve spreji s mimořádnými protikorozními vlastnostmi. výsledky testů v solné mlze prokázané a ověřené. výjimečná mechanická odolnost nátěru. možnost manipulace po 4 minutách. možnost svařování. možnost nátěru, odolnost do +550 °C. galvanizační sprej ultra lesklý, galavanizační přípravek, galvanizační přípravek za studena, galvanizační sprej za studena, sprejová nádoba galvanizační přípravek, sprejová nádoba galvanizační přípravek za studena, zinkový galvanizační přípravek, zinkový nátěr, nátěr pro galvanizaci, galvanizace za studena, ochrana proti korozi, protikorozní, galvanizační přípravek bohatý na zinek, nátěr galva, sprej na pozinkování, protikorozní galvanizační přípravek. Výrobci galvanizačních sprejů. Výrobci sprejů na galvanizaci za studena. Dodavatelé galvanizačních přípravků za studena. Dodavatelé galvanizace za studena. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Sprej na galvanizaci za studena. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí
GALVA Zn+ je možné svařovat GALVA Zn+ je možné natírat

 


galvanizační přípravek za studena 10 m2 ve spreji s mimořádnými protikorozními vlastnostmi. výsledky testů v solné mlze prokázané a ověřené. výjimečná mechanická odolnost nátěru. možnost manipulace po 4 minutách. možnost svařování. možnost nátěru, odolnost do +550 °C. galvanizační sprej ultra lesklý, galavanizační přípravek, galvanizační přípravek za studena, galvanizační sprej za studena, sprejová nádoba galvanizační přípravek, sprejová nádoba galvanizační přípravek za studena, zinkový galvanizační přípravek, zinkový nátěr, nátěr pro galvanizaci, galvanizace za studena, ochrana proti korozi, protikorozní, galvanizační přípravek bohatý na zinek, nátěr galva, sprej na pozinkování, protikorozní galvanizační přípravek. Výrobci galvanizačních sprejů. Výrobci sprejů na galvanizaci za studena. Dodavatelé galvanizačních přípravků za studena. Dodavatelé galvanizace za studena. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Sprej na galvanizaci za studena. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Galvanisant à froid 10 m2 par aérosol possèdant des caractéristiques anticorrosion exceptionnelles. résultats des tests au brouillard salin prouvés et certifiés. tenue mécanique exceptionnelle du film. manipulable après 4 minutes. soudable. peintable, tenue jusqu'a +550°C. aérosol galvanisant ultrabrillant, galvanisant, galvanisant à froid, aérosol galvanisant a froid, bombe galvanisant, bombe galvanisant à froid, galvanisant zinc, peinture zinc, peinture pour galvanisation, galvanisation à froid, protection anti corrosion, anti corrosion, galvanisant riche en zinc, peinture galva, aérosol galvanisant zinc, galvanisant anti corrosion. Fabricants aérosols galvanisant. Fabricants aérosols galvanisation à froid. Fournisseurs galvanisant à froid. Fournisseurs galvanisation à froid. Aérosols techniques. Aérosols maintenance. Aérosol galvanisation à froid. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols 

Pro práce ve velkých výškách volte sprej se silnou krycí schopností

GALVA Zn+ = 10 m2

  

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE