Português Slovenský český ภาษาไทย Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Türkçe
Galvanizačný protikorózny sprej za studena - GALVA ZN + ULTRA BRILLANT - Ibiotec - Tec Industries

 

GALVANIZAČNÝ SPREJ ZA STUDENA

METALIZOVANIE OPRAVY KONEČNÁ ÚPRAVA

 

Výnimočná ochrana proti korózii na 5 rokov

 

Homogenita – Priľnavosť
Nepriepustnosť – Mechanická odolnosť

 

Použiteľné od -50 °C do +550 °C

 

 Galvanizácia za studena alebo make-up?

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ

  

Literatúra o galvanizačných prípravkoch za studena je veľmi bohatá. Každý z výrobcov alebo predajcov predkladá svoje argumenty, ktoré sú veľmi často komerčné.

Z ekonomického hľadiska je väčšina týchto sprejov balená so skvapalneným propán-butánom. Okrem toho, že je tento plyn nebezpečný vzhľadom na mimoriadnu horľavosť s teplotou vzplanutia -58 °C a silnú výbušnosť, je jeho obsah galvanizačnej účinnej látky veľmi nízky, rádovo 20 až 30 %. Z toho tiež vyplýva nízka nákladová cena, ale aj dôsledok, že je možné ošetriť len malú plochu. Cena teda iba vyzerá výhodne.

Výrobcovia sa v tomto smere angažujú len veľmi málo, tí serióznejší udávajú kryciu schopnosť od 1,2 m2 do 1,8 m2. Stačí pred použitím sprej zvážiť.

Hlavnou funkciou galvanizačného prípravku za studena je chrániť pred koróziou. Existuje normalizovaná metóda na testovanie výkonnostných vlastností výrobku na ochranu proti korózii, ako je opísané v normách ISO 9227 a ISO 4623-3.

Len málo výrobcov sa zaväzuje k výkonnostným vlastnostiam svojich produktov s tým, že sa domnievajú, že používatelia väčšinou potrebujú galvanizačné prípravky na vykonávanie opráv; profesionáli tomu mimochodom hovoria make-up. Žiadny tiež nedokladá tieto výsledky žiadnymi zápismi z testov vykonaných certifikovanými laboratóriami.

 

Naše hodnoty sú iné.

Nehorľavý hnací plyn 3 % (patentovaný postup balenia),

aktívny výrobok 97 %, krycia schopnosť 10 m2 na jeden sprej, čistá hmotnosť 522 g,

odolnosť v teste so soľným roztokom ISO 9227: 2808 h.

Odolnosť pri teplote +550°C.

Suché, aby sa neprilepil prach po 4’30, manipulovateľný po 7’. 

Galva Zn+ je viac než len zinkový náter, je to nesporne najvýkonnejší výrobok na trhu, ako z hľadiska ekonomického, tak aj z hľadiska ochrany proti korózii. 

 

VÝSLEDKY TESTU SO SOĽNÝM ROZTOKOM RI 5 viac ako 2800 h.

ZÁPIS Z ANALÝZY LABORATÓRIÍ INTERTEK s certifikáciou COFRAC, ISO 17.025

N°PVA-CHL-R14-0135D-A01 z 28.7.2014

Tento odborný posudok vám môže byť zaslaný na vyžiadanie

po vyplnení kontaktného formulára

 

galvanizačný prípravok za studena 10 m2 v spreji s mimoriadnymi protikoróznymi vlastnosťami. výsledky testov v soľnom roztoku preukázané a overené. výnimočná mechanická odolnosť náteru. možnosť manipulácie po 4 minútach. možnosť zvárania. možnosť náteru, odolnosť do +550 °C. galvanizačný sprej matný, galvanizačný prípravok, galvanizačný prípravok za studena, galvanizačný sprej za studena, sprejová nádoba galvanizačný prípravok, sprejová nádoba galvanizačný prípravok za studena, zinkový galvanizačný prípravok, zinkový náter, náter na galvanizáciu, ochrana proti korózii, zinok, náter galva, sprej na pozinkovanie, protikorózny galvanizačný prípravok. Výrobcovia galvanizačných sprejov. Výrobcovia sprejov na galvanizáciu za studena. Dodávatelia galvanizačných prípravkov za studena. Dodávatelia galvanizácie za studena. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Sprej na galvanizáciu za studena. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí. galvanizačný prípravok za studena 10 m2 v spreji s mimoriadnymi protikoróznymi vlastnosťami. výsledky testov v soľnom roztoku preukázané a overené. výnimočná mechanická odolnosť náteru. možnosť manipulácie po 4 minútach. možnosť zvárania. možnosť náteru, odolnosť do +550 °C. galvanizačný sprej matný, galvanizačný prípravok, galvanizačný prípravok za studena, galvanizačný sprej za studena, sprejová nádoba galvanizačný prípravok, sprejová nádoba galvanizačný prípravok za studena, zinkový galvanizačný prípravok, zinkový náter, náter na galvanizáciu, ochrana proti korózii, zinok, náter galva, sprej na pozinkovanie, protikorózny galvanizačný prípravok. Výrobcovia galvanizačných sprejov. Výrobcovia sprejov na galvanizáciu za studena. Dodávatelia galvanizačných prípravkov za studena. Dodávatelia galvanizácie za studena. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Sprej na galvanizáciu za studena. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.
GALVA Zn+ možno zvárať GALVA Zn+ možno natierať

 


galvanizačný prípravok za studena 10 m2 v spreji s mimoriadnymi protikoróznymi vlastnosťami. výsledky testov v soľnom roztoku preukázané a overené. výnimočná mechanická odolnosť náteru. možnosť manipulácie po 4 minútach. možnosť zvárania. možnosť náteru, odolnosť do +550 °C. galvanizačný sprej matný, galvanizačný prípravok, galvanizačný prípravok za studena, galvanizačný sprej za studena, sprejová nádoba galvanizačný prípravok, sprejová nádoba galvanizačný prípravok za studena, zinkový galvanizačný prípravok, zinkový náter, náter na galvanizáciu, ochrana proti korózii, zinok, náter galva, sprej na pozinkovanie, protikorózny galvanizačný prípravok. Výrobcovia galvanizačných sprejov. Výrobcovia sprejov na galvanizáciu za studena. Dodávatelia galvanizačných prípravkov za studena. Dodávatelia galvanizácie za studena. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Sprej na galvanizáciu za studena. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

Galvanisant à froid 10 m2 par aérosol possèdant des caractéristiques anticorrosion exceptionnelles. résultats des tests au brouillard salin prouvés et certifiés. tenue mécanique exceptionnelle du film. manipulable après 4 minutes. soudable. peintable, tenue jusqu'a +550°C. aérosol galvanisant ultrabrillant, galvanisant, galvanisant à froid, aérosol galvanisant a froid, bombe galvanisant, bombe galvanisant à froid, galvanisant zinc, peinture zinc, peinture pour galvanisation, galvanisation à froid, protection anti corrosion, anti corrosion, galvanisant riche en zinc, peinture galva, aérosol galvanisant zinc, galvanisant anti corrosion. Fabricants aérosols galvanisant. Fabricants aérosols galvanisation à froid. Fournisseurs galvanisant à froid. Fournisseurs galvanisation à froid. Aérosols techniques. Aérosols maintenance. Aérosol galvanisation à froid. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols 

Pre práce vo veľkých výškach voľte sprej so silnou krycou schopnosťou

GALVA Zn+ = 10 m2

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE